Skip to main content

Masterclass Tasarım Eğitimi Alın. Başvuru için tıklayın.

Korona önlemleri gereği artık online şekilde devam etmektedir.

Yüksek Debi Regülatör

Yüksek Debi ve Yüksek Basınç Farkı?

Yüksek debi, akışkanın hacmen büyük olarak akmasına denir.

Yüksek basınç, akışkanın atmosferik olarak basınçlı şekilde akmasına denir.

Bu iki teknik terim, aslen birbirine zıtta yakın kullanım şeklini zorunlu kılar. Örneğin: Yüksek debi ihtiyacı olan bir hatta anlarız ki hacmen fazla akışkan geçmesi ana amaçtır bu sebeple boruların çapı arttırılır. (birinci nüans).
Örneğin: Yüksek basınç ihtiyacı olan bir hatta anlarız ki akışkanın gittiği yerde basınçlı bir kullanım veya daha da ileriye aktarılabilmesi için basınçtan kaynaklı sıkışma hızı gereklidir. Bu durumda ise boru çapı küçültülmesi gerekir. (ikinci nüans).

Şimdi bu noktaya kadar herşey normal görünür. Fakat kullanılan akışkan türüne bağlı olarak değişmekle beraber ben burada uzmanlığım olan GAZ akışkanını ele alarak konuşacağım. Gaz yapısı gereği tutarsız bir akışkandır. Hatta bazı türleri durduğu yerde 35-40 bar dan fazla sıkıştırılamaz, sıkıştırılırsa 8-10 kat ani hacim genişlemesi tepkileri vererek aniden basınçlanabilir sebepsiz yere.

Anlıyoruz ki debi için çap büyümeli, basınç için çap küçülmeli…

Burada devreye ihtiyaçlar girer. Ne kadar basınçta ne kadar debi gerekir sorusunu sorarız. Keza ikisi de birbirini nötürleyen parametreler haline gelir aynı borudan akarken.